Krokuslia

Familieboliger i Buvika

Dette boligprosjektet besto av totalt 45 enheter for delt på eneboliger og rekkehus.  Prosjeket sto feridig i 2015.

Boligene ble tegnet av lokale arkitekter og bygget som modulhus, levert av Kodumaja.

Kontaktskjema

Kontaktinformasjon:

Besøksadresse:

Kjøpmannsgata 5,
7011 Trondheim

Postadresse:

Øvre Møllenberg gt. 37A,
7014 Trondheim

Marion Størseth

marion@kencha.no

Telefon: 934 65 814